Fogyás szerződéses megállapodás, Általános Szerződési Feltételek | Bocsi Viki Fogyás Kihívás

A honlap címe:

Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén megrendelésről a megrendelés számának ismeretében a Szolgáltató másolatot küld elektronikus formában. Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, a Szolgáltató, valamint a Megrendelő közötti, a hogy vásárlóregisztrációs megrendelési adatai között szereplő email címen vagy történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

A megrendelések leadása a weboldal online felületén lehetséges. A fogyás szerződéses megállapodás tett megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Megrendelő a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő fogyás szerződéses megállapodás, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a weboldal felelősséget nem vállal.

A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Megrendelőt terheli.

Jogosultság Ez a webhely kizárólag tizennyolc 18 éves vagy annál idősebb felhasználóknak szól. A 18 év alatti személyek általi regisztráció, a Webhelyhez való hozzáférés vagy a webhelyhez való hozzáférés jogosulatlan, engedély nélküli és megsérti a jelen Felhasználási Feltételeket.

A Webhely használatával a Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy 18 éves vagy idősebb, és vállalja, hogy betartja a jelen Szerződés összes feltételét. Bankkártyás fizetési szolgáltatás A weboldal gyors és biztonságos bankkártyás fizetési szolgáltatását az OTP SimplePay biztosítja.

A freenet fogyás szerződése

Tudomásul veszem, hogy a BocsiViki. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Felhasználói magatartás A Felhasználónak nincs kizárólagos, nem átruházható, korlátozott és visszavonható joga arra, hogy a Weboldalt kizárólag a Felhasználó személyes, nem kereskedelmi célú felhasználására használja. A Felhasználó a Társaság előzetes írásbeli beleegyezése nélkül semmilyen más célra, beleértve bármilyen kereskedelmi célra sem használhatja a Weboldalt.

A Felhasználó kijelenti, szavatolja és egyetért azzal, hogy a Felhasználó fiókján keresztül benyújtott, vagy a Felhasználó által a Webhelyen vagy azon keresztül más módon közzétett, továbbított vagy megosztott semmilyen anyag nem sérti vagy sértheti harmadik fél jogait, beleértve a szerzői jogokat, védjegy, magánélet, nyilvánosság vagy egyéb személyes vagy tulajdonosi jogokat; vagy rágalmazó, vagy más módon jogellenes anyagot.

A Felhasználó vállalja továbbá, hogy a Webhelyet a vonatkozó törvényekkel és előírásokkal összhangban használja. A Webhely tartalma nem módosítható, másolható, terjeszthető, reprodukálható, újraközölhető, letölthető, megjeleníthető, közzétehető, továbbítható vagy eladható semmilyen formában vagy bármilyen módon, egészben vagy részben, a BocsiViki.

Korlátozott licenc A Felhasználó jogosult a Webhely fogyás szerződéses megállapodás, Szervező a Felhasználónak korlátozott licencet biztosít a Webhely és a Webhelytartalom elérésére és használatára, valamint a Webhelytartalom bármely részének letöltésére vagy kinyomtatására, amelyhez kizárólag Felhasználó rendelkezik megfelelő hozzáféréssel.

fogyás szerződéses megállapodás fogyás alternatíva

Személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra, feltéve, hogy az összes szerzői jogi, védjegy- szolgáltatási védjegyet vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzéseket érintetlenül tartja.

A Felhasználói tartalom kivételével nem tölthet fel és nem tehet közzé új webhelytérképet egyetlen internetes, intranetes vagy extranetes oldalon sem, és nem foglalhat bele webhelytartalmat bármely más adatbázisba vagy összeállításba, és a webhelytartalom bármilyen más használata is szigorúan tilos.

Általános Szerződési Feltételek | Bocsi Viki Fogyás Kihívás

A jelen Felhasználási Feltételek által biztosított licenc nem engedélyezi semmiféle adatbányászat, robotok vagy hasonló adatgyűjtési vagy kinyerési módszerek használatát. A Webhely fogyás szerződéses megállapodás a Webhely Tartalmának az itt kifejezetten engedély nélküli felhasználása a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos, és megszünteti az itt megadott licencet.

Az ilyen jogosulatlan használat megsértheti az alkalmazandó törvényeket is, ideértve a szerzői és védjegytörvényeket, valamint az alkalmazandó kommunikációs szabályokat és törvényeket. Hacsak az itt kifejezetten nincs megadva, a jelen Felhasználási Feltételek semmit sem értelmezhetnek úgy, hogy bármilyen engedélyt adnának a szellemi tulajdonjogokra, akár esettől, akár implikációtól, akár más módon.

fogyás szerződéses megállapodás nhs közvetlen fogyás

Ez a licenc bármikor visszavonható előzetes értesítés nélkül és ok nélkül. Az ilyen jogosulatlan használat megsértheti az alkalmazandó törvényeket, beleértve a szerzői és védjegytörvényeket, valamint az alkalmazandó kommunikációs szabályokat és törvényeket. Ez a licenc bármikor visszavonható előzetes értesítés és ok nélkül.

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Diet Maker Kft.) adatai:

A webhelyen nem tehet közzé, továbbíthat és nem oszthat meg olyan felhasználói tartalmat, amelyet nem Felhasználó hozott létre, vagy amelynek közzétételéhez nincs engedélye. Megértette és elfogadja, hogy a Vállalat felülvizsgálhatja, de nem köteles felülvizsgálni a Weboldalt, a személyes profilt és tartalmakat, és saját belátása szerint, bármilyen okból vagy ok nélkül törölheti vagy eltávolíthatja előzetes értesítés nélkül a Webhelytartalmat vagy a Felhasználói Tartalmat, ami a Társaság egyedüli megítélése szerint megsérti ezt a megállapodást, sértő, jogellenes, veszélyeztetheti a felhasználók vagy mások biztonságát, vagy sértheti a felhasználók vagy mások jogait.

Felhasználó kizárólag saját költségén felelős a saját adatai biztonsági másolatainak létrehozásáért és a Webhelyen közzétett vagy tárolt Felhasználói Tartalom cseréjéért vagy a Társaság részére történő átadásáért.

fogyás szerződéses megállapodás fogyás korintusz ms

Engedély Amikor a Felhasználói tartalmat felteszi a Webhelyre, Felhasználó felhatalmazza Szervezőt, hogy készítsen belőle olyan másolatokat, amelyeket szükségesnek tartanak a Felhasználói tartalom webhelyen történő közzétételének és tárolásának megkönnyítése érdekében.

A Társaság kizárólagos jogokkal rendelkezik ideértve az összes szellemi tulajdonjogot isés jogosult korlátlanul felhasználni és terjeszteni ezeket a javaslatokat bármilyen kereskedelmi vagy egyéb célra, a Felhasználó tudomásulvétele vagy kártérítés nélkül.

Általános szerződési feltételek

Szellemi tulajdon és védjegyek. A BocsiViki. Szerzői jogi védelem A szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem tehet közzé, terjeszthet vagy reprodukálhat más szerzői jog által védett anyagot, védjegyet, szolgáltatási védjegyet vagy más tulajdonjogú információt. Az ilyen Harmadik Fél Webhelyeit és Harmadik Fél Alkalmazásait, Szoftverét vagy Tartalmát nem vizsgáljuk, nem figyeljük és nem ellenőrizzük pontosságuk, megfelelőségük vagy teljességük szempontjából, és nem vagyunk felelősek a Webhelyen vagy bármely Harmadik Fél Alkalmazásán, Szoftverén keresztül elérhető Harmadik Fél Webhelyéért, vagy a Webhelyen közzétett, azon keresztül elérhető vagy telepített tartalomért, beleértve a tartalmat, pontosságot, sértő képességet, véleményeket, megbízhatóságot, adatvédelmi gyakorlatokat vagy egyéb irányelveket, amelyeket a harmadik fél webhelyei vagy a harmadik féltől származó alkalmazások, szoftverek vagy tartalmak tartalmaznak.

Bármely harmadik fél webhelyének vagy bármely harmadik féltől származó alkalmazásnak, szoftvernek vagy tartalomnak felvétele, összekapcsolása vagy használatának vagy telepítésének engedélyezése nem jelenti annak jóváhagyását.

ICF etikai kódex, 1-3. Rész

Ha Felhasználó úgy dönt, hogy elhagyja a Weboldalt, és belép a Harmadik fél webhelyeire, vagy bármilyen harmadik féltől származó alkalmazást, szoftvert vagy tartalmat használ vagy telepít, akkor ezt saját felelősségére teszi, és tudnia kell, hogy a feltételeink és irányelveink már nem érvényesek. Felül kell vizsgálnia minden olyan webhely alkalmazandó feltételeit és irányelveit, beleértve az adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatokat, amelyekre a Webhelyről navigál, vagy amelyek a Webhelyről használt vagy telepített alkalmazásokra vonatkoznak.

Bármely termékre, szolgáltatásra, folyamatra vagy más információra történő hivatkozás, kereskedelmi név, védjegy, gyártó, szállító szerint, vagy más módon nem jelenti a Társaság jóváhagyását, szponzorálását, ajánlását, vagy bármilyen társulását.

Általános Szerződési Feltételek Bocsi Viki Fogyás Kihívás 10 tipp gyors fogyáshoz kezdő életmódváltóknak A Szolgáltatás célja, hogy a tagoknak az otthon kényelmében végezhető ízületkímélő gyakorlatsorokat nyújtson, melyek fokozatosan nehezedő elemekből tevődnek össze, mindezt több éves szakértelemre támaszkodva. Célja ezen kívül, hogy a Tagok egy közösség tagjai legyenek, ahol egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsokat, tippeket, tanulmányokat, recepteket, menüket fogyás szerződéses megállapodás, nézhetnek, melyeket a Szolgáltató folyamatoson bővít.

Még akkor is, ha bizonyos termékeket ajánlunk, nem ajánlunk semmilyen garanciát az ilyen termékek minőségére vagy biztonságára vonatkozóan, sem kifejezetten, sem hallgatólagosan. Felhasználónak saját független kutatást kell végeznie, különösen az élelmiszerekkel kapcsolatos termékekről.

Felhasználók közötti viták Kizárólag Felhasználó felel a BocsiViki más felhasználóival folytatott interakcióiért.

fogyás szerződéses megállapodás fogyni nincs étvágya

Fenntartjuk a jogot, de nincs kötelezettségünk a Felhasználó és más felhasználók közötti viták figyelemmel kísérésére. Abban az esetben, ha megoldjuk a Felhasználó és más felhasználók között fennálló vitát, döntésünk végleges. Felelősség kizárása.

Általános Szerződési Feltételek Fogyás szerződéses megállapodás A Szolgáltatás célja, hogy a tagoknak az otthon kényelmében végezhető ízületkímélő gyakorlatsorokat nyújtson, melyek fokozatosan nehezedő elemekből tevődnek össze, mindezt több éves szakértelemre támaszkodva. Célja ezen kívül, hogy a Tagok egy közösség tagjai legyenek, ahol egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsokat, tippeket, tanulmányokat, recepteket, menüket olvashatnak, nézhetnek, melyeket a Szolgáltató folyamatoson bővít. A szerződés tárgya Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében otthon végezhető gyakorlatsorokat, egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsokat, tippeket, tanulmányokat, recepteket, menüket a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre fogyás szerződéses megállapodás. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok videók, egyéb tananyagokvalamint a Szolgáltató által később elkészített, és közzétett anyagok.

A Vállalat semmilyen módon nem felelős semmilyen, a Webhelyen közzétett vagy azon keresztül elérhető felhasználói tartalomért, harmadik féltől származó alkalmazásért, szoftverért vagy tartalomért, függetlenül attól, hogy a Webhely felhasználói, a Vállalat, harmadik felek vagy más által közzétett vagy okozott-e a Webhelyhez kapcsolódó vagy a webhelyen használt bármely eszköz vagy programozás.

Bár megadunk a felhasználók magatartására és közzétételére vonatkozó szabályokat, nem ellenőrizzük és nem vagyunk fogyás szerződéses megállapodás azért, amit a felhasználók a webhelyen közzétesznek, továbbítanak vagy megosztanak, és nem vagyunk felelősek semmilyen sértő, nem megfelelő, obszcén, törvénytelen vagy más módon kifogásolható tartalomért a Webhelyen, vagy bármilyen felhasználói tartalommal, harmadik féltől származó alkalmazással, szoftverrel vagy tartalommal kapcsolatban.

A Társaság nem felelős a Webhely bármely felhasználójának online vagy offline magatartásáért.

fogyás szerződéses megállapodás has súlycsökkenése

Elérhetőség és adatintegritás. A Webhely karbantartás vagy egyéb okok miatt időről időre átmenetileg leállhat. A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen hibáért, mulasztásért, megszakításért, törlésért, meghibásodásért, az üzemeltetés vagy az adatátvitel fogyás szerződéses megállapodás, fogyás szerződéses megállapodás kommunikációs vonal meghibásodásáért, az illegális adatlopásért vagy megsemmisítésért, illetéktelen hozzáférésért vagy a felhasználói kommunikációért, beleértve, de nem kizárólagosan a felhasználói tartalmat.

A Társaság nem felelős semmilyen telefonhálózat vagy szolgáltatás, számítógépes rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes vagy mobiltelefonos berendezések, szoftverek műszaki hibáinak vagy egyéb problémáinak, az e-mail központ vagy az eszközök meghibásodásának technikai problémái vagy az internet forgalmi torlódásai miatt.

A Vállalat semmilyen körülmények között nem felelős semmilyen veszteségért vagy kárért, beleértve a Felhasználói Tartalom elvesztését vagy károsodását, vagy a bármilyen személy sérülését vagy halálát, amely a Weboldal, a Felhasználói Tartalom vagy Harmadik Fél Alkalmazások, Szoftver vagy Tartalom bárki általi használatából ered, a Webhelyen vagy azon keresztül, vagy a Felhasználóknak továbbítva, vagy bármilyen interakcióért a Webhely felhasználói között, akár online, akár offline.

Hajniart (Hajnart) - Profile | Pinterest

Vírusok és rosszindulatú programok. A Vállalat nem képviseli és nem szavatolja, hogy a Webhelyen található szoftverek, tartalom vagy anyagok, vagy bármely harmadik féltől származó alkalmazás, szoftver vagy tartalom pontos, teljes, megbízható, aktuális vagy hibamentes, vagy hogy a Webhely, annak szerverei vagy bármely más a harmadik féltől származó alkalmazások, szoftverek és tartalmak vírusoktól vagy más káros összetevőktől mentesek.

  1. Zsírégető mitokondrium
  2. Súlycsökkenés a metformin miatt.

Ezért Felhasználónak körültekintően kell eljárnia az ilyen szoftverek, tartalmak vagy anyagok használatában és letöltésében, és az ipar által elismert szoftvereket kell használnia a vírusok felderítésére és eltörlésére.

Egészségügyi felelősség kizárása. A jelen Megállapodásban vagy a Webhelyen semmi nem értelmezhető orvosi nyers kakaó fogyáshoz. A Vállalat és leányvállalatai által kínált információkkal nem szabad az orvos konzultációját, értékelését vagy kezelését helyettesíteni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Vállalat nem tud semmilyen Felhasználó egészségi állapotáról, és hogy kizárólag a Felhasználó felel minden olyan tevékenységért, amely a Felhasználót bármilyen egészségügyi vagy egyéb kockázattal fenyegethet.

Bizományosi értékesítés

Úgy gondoljuk, hogy programunk megfelelő alkalmazásával segít a legtöbb embernek abban, hogy pozitív, egészséges eredményeket érjen el. Nem szerencsejáték. A program célja, hogy a résztvevőket csak olyan cselekedetekért jutalmazza, amelyek felett rendelkezésükre állnak vagy befolyásuk van.

Szigorúan tilos ennek a programnak a díjazása a résztvevőknek olyan cselekedetekért, amelyek felett nincsen ellenőrzésük vagy befolyásuk.

Jogok fenntartása. Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja a Társaságot, leányvállalatait, valamint ezek tulajdonosait, tisztségviselőit, ügynökeit, vállalkozói partnereit fogyás szerződéses megállapodás alkalmazottait, minden felelősséggel, követeléssel, kárral, költséggel és kiadással szemben, beleértve a következőket: ésszerű ügyvédi díjak, amelyek a szabálytalan Felhasználói tartalomból, Felhasználó által használt bármely harmadik féltől származó alkalmazásból, szoftverből vagy tartalomból származnak, vagy zsírvesztés comb belső Felhasználók a webhelyen vagy azon keresztül osztanak meg, a Webhely szabálytalan használatát, a Webhellyel vagy más felhasználókkal kapcsolatos magatartásukat vagy a jelen Megállapodás, vagy bármely törvény vagy harmadik fél jogainak megsértése.

Kommunikáció a BocsiViki. Felhasználó a Bocsi Viki Fogyás Kihívásba való regisztrációval tudomásul veszi, hogy a program során automatikusan megkap bizonyos üzeneteket.

fogyás szerződéses megállapodás fogyás módjai a karjaidon

Ez magában foglalja a heti célokat, a mérlegeléses emlékeztetőket, a hírlevelet tippekkel és szórakoztató javaslatokat a program fődíjának elnyeréséhez; coaching és emlékeztetők motiválására és gratulációkra beleértve azokat is, amelyek elküldésre kerülhetnek a telefonokra ; üzeneteket a program szervezőjétől, például a mérlegelések idejét és helyét; megjegyzések, sikerek, ötletek, amelyeket Felhasználó vagy más résztvevők közzétesznek a kihívás üzenőfalán; rendszerüzenetek, például fizetési bizonylatok és jelszó-visszaállítások, amelyeket Felhasználó kér; és általános közlemények tőlünk, amelyek tartalmazhatnak különlegességeket, helyi eseményeket és friss információkat.

Fogyás szerződéses megállapodás szerint mindenről információt nyújtunk, mert úgy gondoljuk, hogy ezek a kihívással kapcsolatos üzenetek alapvető fontosságúak a program élménye szempontjából. Döntőbíráskodás Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 harminc naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti Budapesti II.